Wie doet wat?

Scouting Tapawingo Eerbeek bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen. Achter de schermen kan Tapawingo worden opgedeeld in een vereniging (Tapawingo) en een beheerstichting (Stichting Scouting Eerbeek). De vereniging bestaat weer uit verschillende speltakken en wordt aangestuurd door het groepsbestuur. De groepsraad is te vergelijken met de algemene ledenvergadering van Tapawingo.

Leidinggevenden

Tapawingo bestaat uit verschillende speltakken (leeftijdsgroepen). De leiding van deze speltak is verantwoordelijk voor de activiteiten van deze speltak.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is het dagelijkse bestuur van de groep en houdt zich onder andere bezig met de ondersteuning van leidingteams en het groepsbrede beleid.

Afgevaardige ouders

Per leeftijdsgroep is er één afgevaardigde ouder die de belangen van deze leeftijdsgroep behartigt. Hij/zij mag dan ook zijn/haar stem uitbrengen in de algemene ledenvergadering (de groepsraad).

Andere functies

Onder 'andere functies' vallen de vrijwilligers die niet direct leiding geven of lid zijn van het groepsbestuur, maar de leiding en/of het bestuur wel op één of andere manier ondersteunen.

Groepsraad

De groepsraad wordt gevormd door alle vrijwilligers van de groep: de leidinggevenden, het bestuur, de mensen met andere functies en één afgevaardige ouder per leeftijdsgroep. De groepsraad is de algemene ledenvergadering van de groep, en binnen deze vergaderingen worden de belangrijkste beslissingen genomen.

Stichting Scouting Eerbeek

Stichting Scouting Eerbeek beheert de bezittingen van de groep ten behoeve van de groep. Stichting Scouting Eerbeek is een beheerstichting en wordt bestuurd door een stichtingbestuur.

 

Onderstaande figuur verduidelijkt bovenstaande.

 

Keertje kijken?Vrijwilliger worden?

Mijn Scouting.nl

Direct inloggen bij Scouting Nederland

Mijn Scouting-login vergeten of aanvragen